139 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de voorafgaande bladzijden werd aangetoond, dat geitenmelk als zuigelingenvoedsel niet onverdeeld gunstig wordt beoordeeld. In den loop der jaren zijn herhaaldelijk nadeelige gevolgen daarvan gezien. Deze waren: diarrhoe, braken, anorexie, rachitis, bleekheid. ... Zie: Overzicht
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Scheltema, M., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning16-dec-1922
Plaats van publicatieHoorn
Uitgever
StatusPublished - 1922

Citeer dit