Gelden voor en tijdens faillissement op een G-rekening bijgeschreven; na opheffing alsnog vestiging pandrecht ten behoeve van Lisv? Hof Amsterdam 2 maart 2000, rolnr. 194/99, JOR 2000, 157, TvI 2000, afl. 6 (november/december)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)196-198
TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht
Volume2000
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2000

Citeer dit