Geldigheidsduur machtiging voortgezet verblijf: geen analoge toepassing van art. 17 lid 4 in reguliere psychiatrie. Gesloten stelsel van de Wet Bopz (Wet Bopz art. 15, 17 lid 4, 19; EVRM art. 5)

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Projectnr.9
  Geëindigd05/10/2007
  AanvragerHR
  StatusPublished - 2008

  Publicatie series

  NaamkBJ: kwartaalblad Bopz-jurisprudentie: tijdschrift voor beslissingen aangaande dwangtoepassing in de geestelijke gezondheidszorg
  Volume2008

  Citeer dit