Geldscheppingswinst als bron van overheidsinkomsten. Een overzicht van theorie en praktijk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TijdschriftFinanciële en Monetaire Studies
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2005

Citeer dit