Gelijke kansen voor leerlingen met lager opgeleide ouders bij de overgang naar het voortgezet onderwijs? Onderzoek naar schoolloopbanen en perspectieven van beslissers

Lisa Janssen*, Gijs Huitsing, Ben ter Beek, Anneke Timmermans

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Do students with low-educated parents have similar educational opportunities as students without low-educated parents during the transition to secondary education? Study 1 matched 62 students with low-educated parents to students with the same math score in grade 7. Despite this matching procedure, similar teachers’ advice for secondary education, and scores on the Central Examination, students with low-educated parents started at lower educational levels in secondary education. Study 2 conducted semi-structured interviews with 18 decisionmakers to explain these differences. Teachers and other decisionmakers account for (lack of) support from parents and possible deviant behavior of students for placement in secondary school.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7-30
Aantal pagina's24
TijdschriftMens & Maatschappij
Volume96
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit