Geloven verplicht: Een elite-onderzoek naar ridderlijke orden in het Koninkrijk der Nederlanden (1965-2015)

Thomas Johan Versélewel de Witt Hamer

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  3164 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ridderlijke orden spreken al eeuwen tot de verbeelding en waren eerder onderwerp van historisch onderzoek. Deze eens machtige organisaties, die tijdens de kruistochten streden tegen de overheersing van het Heilige Land door de moslims, bestaan nog altijd. Toch trekken deze ridders en dames nu niet meer letterlijk ten strijde tegen de ongelovigen; wel zetten zij zich in voor behoud van (christelijk) geloof en caritas. Liefst houden zij zich op de achtergrond en doen hun werk in stilte. Dat roept een sfeer van geheimzinnigheid op.

  Geloven verplicht gaat over deze van oudsher adellijke orden, maar ook over nieuwe orden. De laatsten kwamen vanaf het midden van de twintigste eeuw op. Hun leden hoefden niet langer van adel te zijn. In deze studie komen ridderlijke orden en hun leden, hun netwerken, hun positie in de samenleving, hun positie ten opzichte van elkaar, hun goede werken en hun strategieën om te blijven voortbestaan uitvoerig aan de orde. De orden worden daarbij in het bijzonder vanuit sociologische en antropologische perspectieven benaderd.
  Vertaalde titel van de bijdrageFaith is compulsory
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kuiper, Yme, Supervisor
  • Dronkers, Jaap, Supervisor, Externe Persoon
  • Schijf, Hubert, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning7-dec.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-825279-0-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0225-3
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit