Geluidsmetingen bij Snookercentrum Raxx te Groningen

R. Ramaker, G.P. van den Berg

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Het doel van dit geluidsonderzoek is om het immissieniveau van het pool-, snooker- en dartscentrum Raxx in Groningen te bepalen op de gevel van nabije woningen aan de Korreweg. Dit is in aansluiting op eerder gerapporteerde metingen.
  Originele taal-2Dutch
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit