Gemcitabine-radiotherapy in patients with locally advanced pancreatic cancer

SM de Lange, CJ van Groeningen, G Giaccone, HM Pinedo, OWM Meijer, J.A. Langendijk, BJ Slotman

OnderzoeksoutputAcademic

67 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4540S-4541S
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical Cancer Research
Volume6
DOI's
StatusPublished - nov-2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit