Gemeentelijk accommodatiebeleid: van integraal naar universeel

H. Voogd

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

192 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvatting Veel gemeenten in ons land werken momenteel aan een integraal gemeentelijk accommodatiebeleid (IAB). Een IAB-plan biedt mogelijkheden om tot een gerichte verbetering van alle publieke accommodaties te komen, waarbij expliciet rekening kan worden gehouden met de variëteit aan mensen, in het bijzonder gehandicapten. Immers, mensen met onwillige lichamen ervaren vaak onoverkoombare problemen bij het bezoek aan, of gebruik van, accommodaties vanwege slechte toegankelijkheid, drempels en trappen, het ontbreken van aangepaste toiletten, etc. In dit rapport worden suggesties gegeven voor aanpassingen van accommodaties, zodat een universeel gebruik mogelijk is. Esthetische en economische argumenten mogen uit ethisch oogpunt niet zwaarder wegen dan functionele argumenten die het welzijn van mensen met een functiebeperking betreffen. Dit rapport belicht dit standpunt aan de hand van concrete voorbeelden.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's15
StatusPublished - 2005

Citeer dit