Gender and heritage: performance, place and politics

Nitasha Sharma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  36 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)479-480
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Heritage Tourism
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift4
  Vroegere onlinedatum22-aug-2019
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit