Gender en seksualiteit, mana en tapu: Identiteiten in reisverslagen van de Verlichting

  OnderzoeksoutputAcademic

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Wanneer de Verlichting op haar hoogtepunt is, brengen Europese ontdekkingsreizigers de Stille Zuidzee in kaart. Onder invloed van deze culturele stroming besteden zij in hun logboeken aandacht aan de situatie van vrouwen in deze regio. Daarbij hanteren de meesten een respectvolle behandeling van de vrouw als maatstaf van beschaving. Dat is in het wetenschappelijk onderzoek naar deze reisverslagen duidelijk aangetoond. Tegelijkertijd zijn in deze analyses belangrijke aspecten onbelicht gebleven: allereerst is de agency van vrouwen onvoldoende onderkend: vrouwen hebben een veel prominentere rol in Pacifische samenlevingen dan in de onderzoeksverslagen naar voren komt. Daarnaast is de dynamiek van de cross-cultural encounter over het hoofd gezien: reizigers schetsen niet alleen een beeld van de ander maar ook van zichzelf. Deze twee aspecten worden in dit artikel in hun onderlinge samenhang belicht.
  Vertaalde titel van de bijdrageGender and sexuality, mana and tapu: Identities in travelogues of the Enlightenment
  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer1
  Pagina's (van-tot)337-350
  Aantal pagina's14
  TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift213
  StatusPublished - 2017

  Keywords

  • Cross-cultural Encounters, Identity, Enlightenment ment
  • Identity
  • Enlightenment
  • Pacific
  • Exploration

  Citeer dit