Gender, unemployment and subjective well-being: Why being unemployed is worse for men than for women

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)23 - 44
Aantal pagina's22
TijdschriftSocial Indicators Research
Volume115
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit