Geneesmiddelenvoorlichting aan asielzoekers, een onderzoek in de praktijk van een apotheek

Suzanne Geudeke, Mei-Din Wu, Jeanine Deen, Evelyn Schaafsma, Saskia Visser

OnderzoeksoutputAcademic

621 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2004 voerden de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen en de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie een interdisciplinair onderzoek uit naar geneesmiddelenvoorlichting aan asielzoekers. In dit project hebben een studente Farmacie en een studente Communicatie- en Informatiewetenschappen in een apotheek in de buurt van een asielzoekerscentrum de ervaren knelpunten in deze voorlichting in kaart gebracht en gezocht naar een praktische oplossing. Dit rapport geeft een verkorte en algemeen toepasbare weergave van het onderzoek. In het onderzoek zijn voor 16 begrippen bestaande en soms deels aangepaste pictogrammen getest. Dit betroffen begrippen die duiden op manier van inname van de geneesmiddelen en enkele waarschuwingen bij het gebruik ervan. De pictogrammen die het beste uit de test kwamen zijn in het eindrapport opgenomen met daarbij een beschrijving van de uitkomsten van de test. Verder treft u in het rapport aandachtspunten en communicatietips aan voor het communiceren met cliënten met een andere culturele achtergrond.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's22
StatusPublished - 2006

Citeer dit