GeNepher: building a data- and biobank for (suspected) hereditary renal disease

L. R. Claus, F. Boulogne, M. R. Lilien, M. B. Rookmaaker, A. van der Zwaag, T. Q. Nguyen, M. C. Verhaar, N. V. A. M. Knoers, P. Deelen, L. Franke, M. H. de Borst, A. M. van Eerde

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)821-822
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
Volume28
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - dec.-2020

Citeer dit