Gezondheidsaspecten van patiënten die een overkappingsprothese op implantaten ontvangen: een cross-sectioneel onderzoek

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Hoewel veel onderzoek is gedaan naar overkappingsprothesen op implantaten, is nog weinig bekend over leeftijd, gezondheidsaspecten en sociaaleconomische status van patiënten die voor het eerst een overkappings­prothese op implantaten ontvangen. Daarom werd een onderzoek opgezet in samenwerking met Vektis (landelijke database voor alle gedeclareerde, verzekerde zorg) met als doel bovengenoemde items nader te bestuderen bij patiënten die tussen 2009 en 2016 een overkappingsprothese op implantaten ontvingen. Hieruit bleek dat deze gebitsprothesen voornamelijk in de onder­kaak worden vervaardigd, met een stegconstructie. Verder worden ze vooral toegepast bij relatief jonge (55-75 jaar) en gezonde patiënten. Geconcludeerd werd dat er bij 85-plussers en mensen met diabetes mellitus relatief weinig implantaten worden geplaatst voor een overkapppingsprothese, hoewel hiervoor geen contra-indicatie is.
Vertaalde titel van de bijdrageGeneral health of patients receiving an implant-retained overdenture. A cross-sectional study
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)543-549
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
Volume128
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2021

Keywords

  • Cross-Sectional Studies
  • Dental Implants
  • Dental Prosthesis, Implant-Supported
  • Denture Retention
  • Denture, Overlay
  • Humans
  • Jaw, Edentulous
  • Mandible

Citeer dit