General practitioner on an island: How research and innovation help to improve primary care

Jacobus Johannes Wilhelmus Maria Jacobs

  Onderzoeksoutput

  793 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit proefschrift behandelt drie medische problemen waar ik als huisarts op Ameland een van de Waddeneilanden) mee geconfronteerd werd: de ‘Amelander Krankheit’, teken en traumazorg in het bijzonder teleradiologie. Het epidemiologische deel beschrijft de speurtocht naar de oorzaak van de ‘Amelander Krankheit’: het voorkomen van Campylobacter Jejuni in rauwe melk. Daarnaast laat ik zien dat ondanks een groot aantal geinfecteerde teken (met Borrelia burgdorferi of andere tekengerelateerde bacteria, Ricketsia spp, Babesia spp of Erhlichia spp) op Ameland, de kans op het krijgen van de ziekte van Lyme of een andere tekengerelateerde ziekte zeer klein is, als de teek correct wordt verwijderd.
  Het innovatie deel bestaat uit een drietal studies op het gebied van teleradiologie. De introductie van teleradiologie in de huisartsenpraktijk leidt tot een reductie in het aantal gemiste fracturen, minder gereis naar het ziekenhuis, een toename in het aantal fractuurbehandelingen in de huisartsenpraktijk, aanzienlijke kostenbesparingen voor ziektekostenverzekeraars en patienten - en een kleine winst voor de huisarts/investeerder-, en last but not least uiterst tevreden patienten. Teleradiologie is dus een goed voorbeeld van tweedelijnszorg die kosteneffectief naar de eerste lijn verplaatst kan worden.
  Daarmee toont dit proefschrift aan dat huisartsen door middel van onderzoek zelf kunnen bijdragen aan de onderbouwing van het medisch handelen in de eerste lijn, de verdere ontwikkeling van het huisartsenvak, en de kennis over ziektes. Huisartsen moeten zich niet alleen beperken tot hun klinische taak maar ook hun maatschap-pelijke verantwoordelijkheid nemen om nieuwe ontwikkelingen in de zorg adequaat en kosteneffectief te implementeren.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Sanderman, Robbert, Supervisor
  • van der Molen, Thys, Supervisor
  Datum van toekenning1-jun-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8816-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-8815-1
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit