GENERAL-PRACTITIONERS CHARACTERISTICS AND THE ASSESSMENT OF PSYCHIATRIC-ILLNESS

FW WILMINK*, J ORMEL, R GIEL, B KROL, EG LINDEBOOM, K VANDERMEER, JH SOETEMAN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)135-149
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of Psychiatric Research
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1989

Citeer dit