Generalised Mycielski graphs and the Borsuk–Ulam theorem

Tobias Müller*, Matej Stehlik

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's7
TijdschriftElectronic Journal of Combinatorics
Volume26
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit