Generalism in medicine: not by chance but by design

M. H.J. van de Pol, N. D. Scherpbier-de Haan

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)330
Aantal pagina's1
TijdschriftEducation for Primary Care
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2-sep.-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit