GENERATION OF ANISOTROPIC VELOCITY DISTRIBUTIONS IN ELLIPTICAL GALAXIES

RH SANDERS*, TS VANALBADA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)791-799
Aantal pagina's9
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume189
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1979

Citeer dit