Generation of metabolic energy by end-product efflux

Wil N. Konings*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Fermentative bacteria can generate a proton motive force by efflux of the end-products of metabolism. Evidence for the energy recycling model for the generation of proton motive force is presented.
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)317-319
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTrends in Biochemical Sciences
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit