Genetic and early-life environmental influences on dental caries risk: A twin study

Mihiri Silva, N.M. Kilpatrick, J.M. Craig, D.J. Manton, P. Leong, D.P. Burgner, K.J. Scurrah

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummere20183499
Pagina's (van-tot)167-174
Aantal pagina's8
TijdschriftPediatrics
Volume143
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit