Genetic architecture of prezygotic reproductive isolation in the parasitic wasp genus Nasonia

Vertaalde titel van de bijdrage: Genetische architectuur van prezygotische reproductieve isolatie in het parasitaire wesp genus Nasonia

Onderzoeksoutput

679 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mijn proefschrift draagt bij aan de kennis over evolutie van reproductieve isolatie. Dit is een belangrijk vraagstuk in studies aan soortvorming. Ik heb de vraag gesteld hoe reproductieve isolatie barrières kunnen ontstaan met de nadruk op de rol van paringsgedrag en feromonen in seksuele isolatie en soortherkenning. Hiervoor heb ik het model systeem van Nasonia parasitaire wespen gebruikt dat bestaat uit 4 soorten, N. vitripennis, N. longicornis, N. giraulti en N. oneida, die verschillen in mate van prezygotische isolatie. Deze soorten vertonen verschillen in paringsgedrag (baltsgedrag en baltslied) en chemische communicatie signalen (seksferomonen en cuticulaire koolwaterstoffen). Ik beschrijf voor het eerst het paringsgedrag van N. oneida en geef gedetailleerde beschrijvingen van de baltsgeluiden van alle Nasonia soorten. Europese populaties van N. vitripennis vertoonden geografische variatie in baltsgedrag en cuticulaire koolwaterstoffen die deels van de breedtegraad afhingen. De genetische basis van mannelijke en vrouwelijke paringssignalen heb ik onderzocht met een Kwantitatieve Eigenschap Locus (QTL) analyse met nucleotide polymorfieën (SNPs) markers in neutrale DNA sequenties en kandidaatgenen. Kwantitatieve verschillen in mannelijke seksferomonen en baltsgedrag hadden effect op vrouwelijke ontvankelijkheid. Vrouwelijke keuze wordt mogelijk beïnvloedt door meerdere genen en sterke omgevingseffecten aangezien hiervoor geen duidelijke genomische regios gedetecteerd werden in mijn QTL studies.
Vertaalde titel van de bijdrageGenetische architectuur van prezygotische reproductieve isolatie in het parasitaire wesp genus Nasonia
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Beukeboom, Leo, Supervisor
  • Jacobus Mgn Van De Zande, Louis, Co-supervisor
Datum van toekenning28-nov.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0120-1
Elektronische ISBN's978-94-034-0119-5
StatusPublished - 2017

Citeer dit