GENetic CORvitia: National registry for patients and families with a familial heart disease

Y.M. Pinto, A.A.M. Wilde, J.F. Hermans-van Ast, I.M. Van Langen, J.P. Van Tintelen, D.E. Atsma, Y.M. Arens, C.L. Marcelis, F.J. Ten Cate, J.J. Vd Smagt, M.W. Elting

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)397
Aantal pagina's1
TijdschriftNetherlands Heart Journal
Volume16
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1-nov.-2008

Citeer dit