Genetic Corvitia: National registry for patients and families with a familial heart disease

Y.M. Pinto, A.A.M. Wilde, J.F. Hermans-van Ast, A.A. Wilde, I.M. Van Langen, J.P. Van Tintelen, D.E. Atsma, Y.M. Arens, C.L. Marcelis, F.J. Ten Cate, J.J. Vd Smagt, M.W. Elting

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)435
  Aantal pagina's1
  TijdschriftNetherlands Heart Journal
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - 1-dec.-2008

  Citeer dit