Genetic pattern of the recent recovery of European otters in southern France

Xavier Janssens, Michael C. Fontaine, Johan R. Michaux, Roland Libois, Jean De Kermabon, Pierre Defourny, Philippe V. Baret

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)176-186
Aantal pagina's11
TijdschriftEcography
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-2008

Citeer dit