Genetic testing of hereditary antithrombin deficiency in a large US pedigree using saliva samples

Rene Mulder*, Karina Meijer, Michael V. Lukens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E101-E103
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational journal of laboratory hematology
Volume43
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-2021

Citeer dit