136 Citaten (Scopus)
239 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere1000232
Aantal pagina's4
TijdschriftPLoS genetics
Volume4
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 24-okt-2008

Citeer dit