Genetically based reduced MAOA and COMT functioning is associated with the cortisol stress response: a replication study

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
436 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)119-121
Aantal pagina's3
TijdschriftMolecular Psychiatry
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2012

Citeer dit