Genetically Determined High Levels of Iron Parameters Are Protective for Coronary Artery Disease

Niels Grote Beverborg, M Abdullah Said, Haye H van der Wal, Niek Verweij, Peter van der Meer, Pim van der Harst*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetically Determined High Levels of Iron Parameters Are Protective for Coronary Artery Disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Food Science