Genetics of human cardiovascular traits

Vertaalde titel van de bijdrage: Genetica van cardiovasculaire kenmerken

Niek Verweij

  Onderzoeksoutput

  1645 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit proefschrift rapporteert over nieuwe genetische bevindingen die belangrijk zijn voor het hart- en vaatstelsel, in het bijzonder voor eigenschappen die gerelateerd zijn aan de linkerkamerfunctie en de geleiding van het hart. De bevindingen zijn vervolgens onderzocht op biologische relevantie met behulp van cel-modellen, dier-modellen en computer algoritmes.

  Hart- en vaatziekten behoren wereldwijd tot één van de belangrijkste doodsoorzaken en worden een steeds groter probleem in de westerse wereld door de alsmaar ouder wordende populatie. Onze kennis over de pathofysiologie van menselijke hartcellen en over factoren die de gevoeligheid voor het krijgen van hartfalen bepalen is beperkt, wat het ontwikkelen van nieuwe therapeutische middelen bemoeilijkt. Bestaande therapieën voor hart- en vaatziekten zijn begrensd, in het bijzonder de behandeling van hartfalen, en er zijn in de afgelopen decennia weinig vernieuwende therapieën ontwikkeld. In tegenstelling tot de relatieve stagnatie van de ontwikkeling in hart- en vaatziektebehandelingen, is de kennis over het menselijke genoom explosief gestegen sinds het rond 2000 in kaart werd gebracht. Genoomwijde associatie scans naar cardiovasculaire risico factoren stellen ons in staat om systematisch te onderzoeken welke variaties in het DNA belangrijk zijn voor ons hart- en vaatstelsel. Deze scans hebben in dit onderzoek veel nieuwe biologische inzichten opgeleverd en therapeutische doelwitten aangewezen. Zo hebben we genetische varianten gevonden in het kallikreine-kinine systeem die gerelateerd zijn aan bloedeigenschappen en indicatoren zijn voor falen van de linkerkamer.

  Deze genetische bevindingen leveren een belangrijke bijdrage aan de kennis van de werking van het hart en kunnen uiteindelijk als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.
  Vertaalde titel van de bijdrageGenetica van cardiovasculaire kenmerken
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Harst, Pim, Supervisor
  • van Gilst, Wiek, Supervisor
  Datum van toekenning27-mei-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789037778724
  Elektronische ISBN's978-90-377-7871-9
  StatusPublished - 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetica van cardiovasculaire kenmerken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit