Genome Sequences of 12 Spore-Forming Bacillus Species, Comprising Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus sporothermodurans, and Bacillus vallismortis, Isolated from Foods

Antonina O. Krawczyk, Anne de Jong, Siger Holsappel, Robyn T. Eijlander, Auke van Heel, Erwin M Berendsen, Marjon H.J. Wells-Bennik, Oscar P. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
245 Downloads (Pure)

Samenvatting

Here, we report the draft genomes of twelve isolates of five different Bacillus species, all spore-forming, Gram-positive bacteria.

Originele taal-2English
Artikelnummere00103-16
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftGenome Announcements
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit