Genome-Wide Association Study and Identification of a Protective Missense Variant on Lipoprotein(a) Concentration Protective Missense Variant on Lipoprotein(a) Concentration-Brief Report: Protective Missense Variant on Lipoprotein(a) Concentration

M Abdullah Said, Ming Wai Yeung, Yordi J van de Vegte, Jan Walter Benjamins, Robin P F Dullaart, Sanni Ruotsalainen, Samuli Ripatti, Pradeep Natarajan, Luis Eduardo Juarez-Orozco, Niek Verweij*, P van der Harst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Zoekresultaten