Genomics and metabolomics insights into cardiovascular disease

Vertaalde titel van de bijdrage: Genomics en metabolomics inzichten in hart -en vaatziekten

Ruben Nathaniël Eppinga

  Onderzoeksoutput

  784 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Hart- en vaatziekten vormen samen de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. In de afgelopen 50 jaar is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in de definitie en identificatie van de risicofactoren en behandeling van hart- en vaatziekten, waaronder de ontwikkeling van passende medische en interventiebehandelingen. Al deze maatregelen hebben geleid tot een daling van de cardiovasculaire sterfte. Ondanks deze inspanningen zijn de mechanismen die aan de pathofysiologie van hart- en vaatziekten ten grondslag liggen, nog steeds gedeeltelijk begrepen.
  Het eerste ontwerp van het menselijke genoom werd vijftien jaar geleden geproduceerd (Human Genome Project), wat leidde tot een beter begrip van de genetische bijdrage van gemeenschappelijke varianten aan hart- en vaatziekten. Genoom-brede associatiestudies naar cardiovasculaire risico factoren stellen ons in staat om systematisch te onderzoeken welke variaties in het DNA belangrijk zijn voor ons hart- en vaatstelsel. Met behulp van deze scans hebben we bewijzen gevonden dat genetische varianten, die verband houden met een hogere rusthartslag, zorgen voor een hoger risico op overlijden. Verder hebben we voor coronaire hartziekte nieuwe biologische inzichten opgeleverd en therapeutische doelwitten aangewezen.
  Metabolomics, het bestuderen van de producten van gentranscriptie, biedt nieuwe mogelijkheden om nog onbekende biomarkers te vinden. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden om de biologische mechanismen van ziekte te bestuderen, omdat metabolieten de producten van gentranscriptie vertegenwoordigen. Metabolomics hebben in dit onderzoek aangetoond dat bepaalde lipiden subfracties concentraties na een infarct de infarctgrootte en pompfunctie voorspellen. Deze bevindingen leveren een belangrijke bijdrage aan de kennis van de werking van het hart en vaatziekten en kunnen uiteindelijk als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.
  Vertaalde titel van de bijdrageGenomics en metabolomics inzichten in hart -en vaatziekten
  Originele taal-2English
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Harst, Pim, Supervisor
  • van Gilst, Wiek, Supervisor
  • Verweij, Niek, Co-supervisor
  Datum van toekenning16-mei-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0529-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0528-5
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomics en metabolomics inzichten in hart -en vaatziekten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit