GENOTYPIC VARIATION IN CHILLING-INDUCED LEAKAGE OF ELECTROLYTES FROM LEAF TISSUE OF TOMATO (LYCOPERSICON-ESCULENTUM MILL) IN RELATION TO GROWTH UNDER LOW-ENERGY CONDITIONS

SJ VANDEDIJK*, JA MARIS, PR VANHASSELT

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)39-45
  Aantal pagina's7
  TijdschriftJournal of Plant Physiology
  Volume120
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit