Geo-map Kings of the Wild

Elena Mucciarelli*, Cristina Bignami

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Data set/DatabaseAcademic

Samenvatting

Geo-map is the outcome of the project “Kings of the Wild”, funded by the Institutional Strategy of the University of Tübingen (Deutsche Forschungsgemeinschaft, ZUK 63).
Originele taal-2English
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit