Geographical Distribution of Publications in the Scientific Field of Surgical Oncology

I. S. Bakker, K. P. Wevers, H. J. Hoekstra*

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)505-507
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Surgical Oncology
  Volume108
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2013

  Citeer dit