Geographies of money in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)586-595
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume93
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2002

Citeer dit