George Eliot's Middlemarch: Unforgettable books

  OnderzoeksoutputPopular

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)8-9
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAnglophile
  Volume2014-15
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1-jun.-2015

  Citeer dit