Germinal centers and the B-cell system: VII. Complement receptors, antigen receptors, immunoglobulin and alkaline phosphatase in germinal centers of the rabbit appendix and popliteal lymph nodes

D. Opstelten*, R. Stikker, G.J. Deenen, P. Nieuwenhuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)505-516
  Aantal pagina's12
  TijdschriftCell and Tissue Research
  Volume224
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit