GERMINAL-CENTERS AND THE IMMUNE-RESPONSE - DISCUSSION

J CEBRA*, C SCHRADER, K SHROFF, P WEINSTEIN, C DIJKSTRA, TK VANDENBERG, D GRAY, FGM KROESE, P NIEUWENHUIS, AK SZAKAL, JG TEW, VK TSIAGBE, J THORBECKE, K TERASHIMA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)275-282
Aantal pagina's8
TijdschriftResearch in immunology
Volume142
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1991

Citeer dit