GERMINAL-CENTERS DEVELOP OLIGOCLONALLY

FGM KROESE*, AS WUBBENA, HG SEIJEN, P NIEUWENHUIS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

155 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1069-1072
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume17
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul-1987

Citeer dit