Gervase Rosser, The art of solidarity in the Middle Ages: Guilds in England 1250-1550

OnderzoeksoutputProfessional

105 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)112-113
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 15-jun.-2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit