Geschiedenisonderwijs in tijden van lockdowns

Tim Huijgen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)36-38
  Aantal pagina's3
  TijdschriftHERMES : tijdschrift voor geschiedenis
  StatusPublished - jul-2021

  Citeer dit