Gestational hypertension and advanced maternal age - Authors' reply

Kim Broekhuijsen*, Henk Groen, Paul P. van den Berg, Ben W. J. Mol, Maureen T. M. Franssen, Josje Langenveld, HYPITAT-II Study Grp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1628
Aantal pagina's1
TijdschriftThe Lancet
Volume386
Nummer van het tijdschrift10004
DOI's
StatusPublished - 24-okt-2015

Citeer dit