Gestational hypertension and preeclampsia in living kidney donors

A. Titia Lely*, Marco van Londen, Gerjan Navis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1468-1469
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume372
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusPublished - 9-apr-2015

Citeer dit