Getting off the fence: Exploring the role, position, and relevance of literature education in the teaching of English as a foreign language in Dutch secondary education

Jasmijn Bloemert

Onderzoeksoutput

2103 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het schoolvak Engels heeft een prominente positie in het Nederlandse voortgezet onderwijs en hoewel het grootste deel van het curriculum betrekking heeft op taalvaardigheden speelt ook literatuur een belangrijke rol in de bovenbouw van HAVO en VWO. Het is echter opmerkelijk dat sinds 1863 voortdurende discussies hebben plaatsgevonden over de positie, relevantie en focus van de literatuurcomponent. Recente nationale en internationale ontwikkelingen laten een heropleving zien in het gebruik van literatuur in het moderne vreemde talen (MVT) curriculum waarbij de positie van literatuur gezien wordt als geĆÆntegreerd in het leren communiceren in een vreemde taal.
Dit vakdidactisch promotieonderzoek bestaat uit vijf empirische studies. Centraal staat de ontwikkeling van de Meervoudige Benadering, een model voor MVT-literatuuronderwijs waarbij rekening wordt gehouden met de leerling, de context en de literaire tekst. Dit model is vervolgens gebruikt om te onderzoeken hoe docenten literatuur benaderen in de les en hoe leerlingen deze lessen ervaren. De laatste stap bestaat uit een interventie waarbij acht docenten het model leerden toepassen op hun bestaande onderwijspraktijk en onderzochten we hoe deze docenten de relevantie en bruikbaarheid van het model ervoeren nadat ze er een jaar mee hadden gewerkt.
Resultaten laten onder andere zien dat (1) er een grote variatie bestaat tussen de manieren waarop docenten literatuur benaderen, (2) er substantiƫle verschillen zijn tussen de perspectieven van leerlingen en de praktijk van docenten, (3) de Taalgerichte benadering zowel praktisch als methodologisch een probleem is, en (4) een model als de Meervoudige Benadering docenten een gemeenschappelijke taal biedt, waardoor ze hun eigen literatuurcurriculum kunnen analyseren, opnieuw doordenken en verrijken.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Jansen, Ellen, Supervisor
  • Paran, Amos, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning11-nov.-2019
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-2017-2
Elektronische ISBN's978-94-034-2016-5
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit