Getting Party Activists on Local Lists: How Dutch Local Party Branches Perform Their Recruitment Function

Simon Otjes, Marcel Boogers, Gerrit Voerman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)148-168
TijdschriftPolitics of the Low Countries
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit