Getting the assumptions right: essays on the demand and supply of piped water services in developing coutries

Carolina Hendrica Johanna Maria van den Berg

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Waarom is het zo moeilijk de stedelijke bevolking in ontwikkelingslanden van leidingwater te voorzien op een manier die financieel-economisch duurzaam is? Financieel-economische duurzaamheid betekent dat de consumenten een prijs voor leidingwater betalen die alle kosten van deze service dekken. Het gebrek aan een regelmatige stroom van bijdragen wanneer de huidige consumenten niet voorzien in de volledige kosten van de waterleidingsvoorziening, kan ertoe leiden dat investeringen achterwege blijven. Mogelijke gevolgen zijn dat afvalwater direct in het oppervlaktewater terechtkomt, dat te veel grondwater wordt gebruikt en dat verzilting en watervervuiling optreden. Kennis over de markten voor drinkwater in ontwikkelingslanden ontbreekt grotendeels. Er is wel wetenschappelijke literatuur, maar die betreft voornamelijk de watermarkt in de ontwikkelde wereld. Het gevolg is dat veel van de resultaten voor ontwikkelde landen gebruikt worden om beleid te ontwikkelen in ontwikkelingslanden. Maar het kopiëren van modellen en normen van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden kan leiden tot inadequaat beleid, wanneer de situatie daar erg verschillend is. Een opvallend kenmerk van de watermarkt in ontwikkelingslanden is dat deze minder homogeen is dan in ontwikkelde landen. Leidingwater is vaak maar één van de verschillende waterbronnen die de bevolking ter beschikking staan. De verschillen in kwaliteit, beschikbaarheid en kosten van de waterbronnen maken dat voor verschillende doeleinden verschillende bronnen worden gebruikt.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Folmer, Henk, Supervisor
Datum van toekenning24-nov.-2011
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036102698
StatusPublished - 2011

Citeer dit