Gevolgen sluiting SPAR Ulrum 2 jaar later

Tialda Haartsen, Joost Gieling

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TijdschriftNieuwsbrief / Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
StatusPublished - dec-2017

Citeer dit